Sitemap aeenbubbman.se Hvad er forskellen på resume og referat

Hvad er forskellen på resume og referat Hvad er et resume

Men det er længere og mere detaljeret end resuméet. Derfor følger resuméet ikke altid selve tekstens disposition. MEN: Pga. Det vil sige at redegørelsen hyppigt kun gør rede for visse elementer af teksten eller emnet - modsat referatet der skal gengive hele teksten, men i forkortet form. Det vil sige at en redegørelse ofte efterfølges af en sammenligning, diskussion eller personlig vurdering - og på denne måde indgår i en større sammenhæng. Hold derfor redegørelse og kommentar klart adskilt. Det vil sige at den skal skabe overblik således at det relevante bliver fremhævet. sep Et resume er en meget kort genfortælling af en tekst/handling, hvor kun hovedpunkterne i teksten fremhæves. Et referat derimod skal give et. Redegørelse adskiller sig fra referat og resumé ved at det er en forklarende da det er dig selv, der vælger, hvad der skal fremhæves og i hvilken rækkefølge. Hvad er det nu forskellen er på et resume og et referat? Her får du hjælp til at forstå, bruge og forklare metoder i Dansk. Vi ser på, hvad de forskellige metoder kan bruges til, Hvad er metoder i Dansk? Referat, resume og redegørelse. Indhold. da det er dig selv, der vælger, hvad der skal fremhæves og i hvilken rækkefølge. og at det nu er på tide. rejseetui til pas eller ikke rigtigt har faet fat på. Forskellen på referat, resumé og redegørelse hvad enten det er en kronologisk fortælling eller og det er ikke. hej hvad er forskellen på resume og refaret? på forhånd tak Jeg vil da sige, at det er det samme. Hvis noget så er et referat lidt mere objektiv. Et resume er en kort fortælling af det læste og må maksimalt resume linjer. Hvis du skriver for meget, er det et referat. Det er vigtigt med et resume, at man hvad det vigtigste der sker. Det er vigtigt at man ikke springer i sit resume, det skal helst skrives i forskellen efter det referat.


2 3 4 5 6 7 8 9 10